PROIECT

PROIECT – Investiţie în capitalul uman din zona rurală a Judeţului Arad pentru dezvoltarea turismului  POSDRU/110/5.2/G/88656

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!

Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor POSDRU Axa Prioritară 5, DMI 5.2 prin îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în zonele rurale în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-rurale, cum ar fi domeniul turistic. Vor fi oferite servicii de informare, de consiliere şi de formare profesională persoanelor inactive, persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă, şomerilor şi persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă.

Vor fi oferite servicii de informare, de consiliere şi de formare profesională persoanelor inactive, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, şomerilor şi persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă.  Se va combate şomajul prin dezvoltarea programelor integrate pentru formare şi ocupare.

Se va promova cultura antreprenorială prin conferinţe, workshopuri, cursuri de devoltare a capacităţilor şi abilităţilor antreprenoriale şi prin consiliere profesioanală. Proiectul propus contribuie la ameliorarea condiţiilor de viaţă ale persoanelor din mediul rural din judeţul Arad la crearea unei societăţi incluzive şi coezive.

În vederea realizării obiectivelor programului, proiectul va realiza activiăţi care să permită, prin constituirea infrastructurii fizice şi de informaţie, prin crearea motivării şi prin cursurile de formare profesională, dobândirea cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor practice necesare integrării pe piaţa muncii sau actualizarea şi adaptarea acestora, realizarea dezvoltării personale.

Obiectivele proiectului corespund în totalitate obiectivului general POSDRU, deoarece presupun o contribuţie activă la creşterea capitalului uman, la creşterea competitivităţii prin facilitarea de noi locuri de muncă şi de noi tipuri de activităţi non-agricole şi la creşterea de oportunităţi sporite prin informare, consiliere şi prin formare profesională în domeniul turismului în zona rurală din judeţul Arad.

Prezentul proiect adresează o nevoie existentă deja în Planul Regional de Acţiune pentru ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială 2009-2011 şi în Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013, dar nerezolvată din cauza lipsei alocării fondurilor în această direcţie.

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting