PARTENER NATIONAL

S.C. Synthesis Management Consultants – SMC S.R.L. –  este o societate comercială  înființată în anul 2008 autorizată ca centru de formare profesională de către CNFPA pe următoarele domenii:

-Competențe Antreprenoriale;

-Manager Proiect;

-Manager îmbunătățire procese;

-Lucrător social;

-Asistent social nivel mediu;

-Mediator social;

-Lucrător pensiune turistică,;

-Operator introducere şi validare date nivel 2.

Totodata este un furnizor de asistenţă şi servicii de consultanţă pentru afaceri şi management în beneficiul sectorului privat dar şi public. Serviciile de consultanţă constau în servicii de dezvoltare a resurselor umane, analiza şi evaluarea scenariilor, precum şi diagnoza nevoilor; monitorizarea, evaluarea şi feedback-ul activităţilor de training derulate; modele de evaluare a performanţelor; organizare campanii de informare şi sensibilizare; comunicare web; materiale informative instituţionale; evenimente, întâlniri de lucru, seminarii, mese rotunde; consultanţa pentru aplicarea procedurilor de achiziţii publice în cadrul proiectelor finantate prin FSE, elaborarea documentaţiilor de atribuire. Serviciul de consultanţă presupune şi elaborarea, pregătirea şi depunerea cererii de finanţare şi implementarea proiectului după aprobare pentru proiecte strategice, proiecte de grant, proiecte pentru schema de ajutor de stat şi schema de ajutor de minimis pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting