OBIECTIVE SPECIFICE

– Dezvoltarea de noi cunoştinţe şi abilităţi şi perfecţionarea celor vechi pentru un număr de 200 de persoane (persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă) din mediul rural al judeţulului Arad, prin participarea acestora la cursuri de formare profesională;

– Creşterea nivelului de informare şi motivare prin consiliere profesională şi psihologică şi servicii de orientare în carieră a unui număr de 200 de persoane (persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă) din mediul rural, judeţul Arad;

– Formarea profesională a 200 de persoane (persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă) din mediul rural, judeţu Arad, în domeniul turismului;

– Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în judeţul Arad, în sectorul non-agricol (turism) prin mediere şi plasare pe piaţa muncii;

– Promovarea antreprenoriatului prin Informarea şi dezvoltarea cunoştinţelor antreprenoriale a 100 de persoane din mediul rural judeţului Arad.

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting