OBIECTIV GENERAL

– Creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor inactive, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural, în Judeţul Arad prin formarea profesională în domeniul turismului, bazaă pe abilităţile şi cunoştinţele grupurilor ţintă ce vor fi identificate, şi corelându-le cu cerinţele actuale ale pieţei muncii.

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting