GRUP TINTA

Activităţile din cadrul proiectului “Investiţie în capitalul uman din zona rurală a Judeţului Arad pentru dezvoltarea turismului” sunt adresate unui grup ţintă de 200 de persoane domiciliate în mediul rural din judeţul Arad. Acestea vor fi selectate după următoarele criterii:

Primul grup ţintă: 60 de şomeri.

Al doilea grup ţintă: 20 de persoane inactive.

Al treilea grup tinta: 70 de persoane în căutarea unui loc de muncă.

Al patrulea grup ţintă: 50 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă.

Persoane în căutarea unui loc de muncă: reprezintă persoana care face demersuri pentru a-si găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la AJOFM ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat legal;

Şomer: persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 1. este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; 2. starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; 3. nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare; 4. este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă;

Persoană inactivă: persoana în vârstă de peste 16 ani, care în momentul înregistrării desfăsoară numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijirea şi educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude până la gradul III inclusiv; de exemplu soţiile casnice sau părinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii, neavând o sursă de venit proprie;

Persoană ocupată în agricultura de subzistenţă: persoană inactivă (conform definiţiei de mai sus) din mediul rural, inclusiv lucrător familial neremunerat, care produce doar pentru consumul propriu.

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting