CURSURI

Obiectivele specifice ale proiectului prevăd organizarea unor cursuri de formare profesională în domeniul turismului pentru persoanele aparţinând grupurilor ţintă.

Prin intermediul acestora, persoanele inactive, şomerii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural al judeţului Arad au şansa de a-şi dezvolta abilităţi şi competenţe profesionale, cu scopul de a se (re)integra pe piaţa muncii.

Cursurile de formare profesională în domeniul turismului vor fi desfăşurate conform standardelor impuse de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, iar diplomele obţinute în urma absolvirii vor fi recunoscute pe plan naţional de către angajatori.

Prin formarea profesională a adulţilor, proiectul îşi propune sporirea şanselor de acces ale persoanelor din grupurile ţintă la noi locuri de munca şi diminuarea proporţiilor somajului de lungă durată.

Stabilirea meseriilor pentru care vor fi organizate cursurile se va face în urma corelării rezultatelor studiului privind potenţialul turistic şi cerinţele pieţei muncii din judeţul Arad cu rezultatele raportului referitor la potenţialul capitalului uman din zona rurală a acestui judeţ, realizate în cadrul proiectului.

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting